A R M A
ARMA-Amsterdam
www.armagym.nl
e-mail: arma@armagym.nl
Contributie

Contributie voor 1 jaar wordt  betaald over slechts 10 mnd (2 maanden niet i.v.m. schoolvakanties)

Voor 2020 bedraagt de contributie:

Zonder stadspas: € 15,00 per maand --  € 43,50  per 3 maanden
Met stadspas:     € 13,70 per maand --  € 39,50  per 3 maanden


Contributie graag
vooraf voldoen door overmaking op gironummer:

NL92INGB0004511774 t.n.v. gymnastiekvereninging ARMA Amsterdam
te Amsterdam

onder vermelding van de periode die het betreft


Lessen
West
Nieuw-West
Activiteiten
Contactgegevens
WELKOM!
Gymnastiekvereniging ARMA - Amsterdam

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond

Secretariaat Petra
Tel. 06 - 2340 7875


Penningmeester Tonny
Tel. 020 - 696 2440


ARMA is ook bereikbaar via e-mail:
arma@armagym.nl


Voor verdere informatie over de lessen kun je het beste even bellen met een van de contactpersonen op de locatie van je keuze

West of Nieuw-West